نحوه پرداخت چگونه انجام میگردد

نحوه پرداخت عزیزان در خریدهای وبسایت به صورت پرداخت آنلاین و از طریق سیستم امن زرین پال صورت میگیرد. در صورت بروز مشکل در پرداخت میتوانید هزینه محصول را به صورت کارت به کارت پرداخت کنید.

شماره کارت : 3338    5787    6915    6037

به نام علیرضا توکلی جعفری